Προκήρυξη 2020-21

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2020 έως και Read More …

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

Το ΠΜΣ ακολουθώντας τις επιταγές του Τμήματος, της Κοσμητείας, της Συγκλήτου, και του Υπουργείου έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή όλων των διαλέξεων των τρέχοντων μαθημάτων αλλά και των λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (πχ. παρουσιάσεις εργασιών) με εξ’ αποστάσεως εργαλεία. Οι φοιτητές Read More …