Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

Το ΠΜΣ ακολουθώντας τις επιταγές του Τμήματος, της Κοσμητείας, της Συγκλήτου, και του Υπουργείου έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή όλων των διαλέξεων των τρέχοντων μαθημάτων αλλά και των λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (πχ. παρουσιάσεις εργασιών) με εξ’ αποστάσεως εργαλεία.

Οι φοιτητές θα ενημερώνονται ξεχωριστά από τον κάθε διδάσκοντα για τις λεπτομέρειες.

Αν και το ΠΜΣ ενθαρρύνει σαφώς τις εκ του σύνεγγυς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, οι συστάσεις του Τμήματος, της Κοσμητείας, της Συγκλήτου και του Υπουργείου για εξ’ αποστάσεως λειτουργία θα ακολουθούνται πιστά, και με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια φοιτητών, υπαλλήλων, και διδασκόντων.