Χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ και Επιχειρηματική Αναλυτική

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος γίνεται παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να τα αναζητήσουμε, και των βασικών σημείων σύνταξης προτάσεων χρηματοδότησης. Στο άλλο μέρος, το μεγαλύτερο, μας απασχολεί η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τα δεδομένα ώστε να παράξουμε γνώση. Εξετάζουμε παραδείγμα από τον πραγματικό κόσμο (ενδεικτικά: δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δεδομένα Πολιτικών Γεγονότων, Δεδομένα κοινωνικών δικτύων) μέσα από ένα πλήθος ποσοτικών τεχνικών. Στο μάθημα γίνεται χρήση λογιστικών φύλλων καθώς και του ελεύθερου λογισμικού R για το χτίσιμο μοντέλων και την ανάλυση των δεδομένων. Οι φοιτητές που δεν διακρίνονται στην αναλυτική σκέψη μπορεί να βρουν σε αυτό το μάθημα αυξημένο βαθμό δυσκολίας, αλλά υποθέτοντας επιμέλεια και καλή προαίρεση, ελπίζουμε ότι όλοι θα απολαύσουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στοιχεία αναλυτικής σε πραγματικές εφαρμογές!

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Τρόποι Αναζήτησης
 • Σύνταξη προτάσεων Χρηματοδότησης
 • Συλλογή, Διαλογή, Μετασχηματισμός, και Σύνθεση Δεδομένων
 • Οπτικοποίηση Δεδομένων
 • Γραμμική Παλινδρόμηση με μία και με πολλές μεταβλητές
 • Τεχνικές ταξινόμησης
 • Τεχνικές Ομαδοποίησης
 • Ανάλυση κειμένου
 • Εξόρυξη Διαδικασιών

Διδάσκοντες

 • Υπεύθυνος Καθηγητής: Αν. Καθηγητής Δελιάς Παύλος, Τμήμα Λογιστικής & Χρημ/κης, Δι.Πα.Ε.
 • Αντώνιος Κώστας, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Διδάσκων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
 • Υποστήριξη στο κομμάτι των χρηματοδοτικών εργαλείων: Ιωάννης Τσουκαλίδης, Φυσικός, MBA Total Quality Managment, Γενικός Διευθυντής Δομής Ανάπτυξης ΙΚΕ