Απόφοιτοι

Το ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» δέχτηκε πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ο πρώτος απόφοιτος ανακηρύχτηκε τον Απρίλιο του 2019. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει ονομαστικά τους αποφοίτους του ΠΜΣ, παρέχοντας τους συνδέσμους πρόσβασης στις διπλωματικές τους εργασίες. Η σειρά παρουσίασης είναι χρονολογική, ανάλογα με την ημερομηνία υποστήριξης της εργασίας τους (δεν εξαρτάται από τη βαθμολογία των εργασιών).