Απόφοιτοι

Το ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» δέχτηκε πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ο πρώτος απόφοιτος ανακηρύχτηκε τον Απρίλιο του 2019. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει ονομαστικά τους αποφοίτους του ΠΜΣ, παρέχοντας τους συνδέσμους πρόσβασης στις διπλωματικές τους εργασίες. Η σειρά παρουσίασης είναι χρονολογική, ανάλογα με την ημερομηνία υποστήριξης της εργασίας τους (δεν εξαρτάται από τη βαθμολογία των εργασιών).

 1. Μπάης Θεόδωρος (Διπλωματική εργασία)
 2. Μυστιλόγλου Στυλιανή (Διπλωματική εργασία)
 3. Νταουτή Βασιλική (Διπλωματική εργασία)
 4. Κολοκυθά Ελευθερία (Διπλωματική εργασία)
 5. Καραγιάννη Παυλίνα (Διπλωματική εργασία)
 6. Τσομπανίδης Βασίλειος (Διπλωματική εργασία)
 7. Βουλουτίδου Γεωργία (Διπλωματική εργασία)
 8. Συμεωνίδου Αναστασία (Διπλωματική εργασία)
 9. Παντέρμαλη Χριστιάνα (Διπλωματική εργασία)
 10. Χρυσόπουλος Δημήτριος (Διπλωματική εργασία)
 11. Τζατζάρη Γεωργία (Διπλωματική εργασία)
 12. Κεσίδου Χαρίκλεια (Διπλωματική εργασία)
 13. Ιωάννου Αικατερίνη (Διπλωματική εργασία)
 14. Παπαγιαννίδης Φώτιος (Διπλωματική εργασία)
 15. Γκόλιου Μαρία (Διπλωματική εργασία)
 16. Παπαδοπούλου Ζωή (Διπλωματική εργασία)