Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σε όλους τους φοιτητές που εγγράφονται ΜΔΕΧ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» παρέχεται ένας προσωπικός λογαριασμός με το οποίον δίνεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Κάθε φοιτητής, κάνοντας χρήση τα στοιχεία του λογαριασμού του (όνομα χρήστη, κωδικό) αποκτά πρόσβαση στα παρακάτω: