Προσωπικό

Διευθυντής

Καθηγητής Αναστάσιος Καρασαββόγλου

Συντονιστική Επιτροπή

Καθηγήτρια

Καθηγητής

Καθηγητής

Καθηγήτρια

Διδάσκοντες

Καθηγητής Αναστάσιος Καρασαββόγλου, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Καθηγήτρια Φλώρου Γιαννούλα, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Καθηγητής Δελιάς Παύλος, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Καθηγητής Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, μέλος ΔΕΠ ΑΠΩ

Καθηγητής Παναγιωτίδης Θεόδωρος, μέλος ΔΕΠ Πα.Μακ.

Επίκουρος Καθηγητής Ζουμπουλίδης Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Επίκουρος Καθηγητής Γκρος Χρήστος, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Επίκουρος Καθηγητής Κουρτίδης Δημήτριος, μέλος ΔΕΠ Δι.Πα.Ε.

Δρ. Πέρβου Ιωάννα, εξωτερική συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Μαλκογιάννη Ιωάννα, εξωτερική συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Παπαγεωργίου Μαρία, εξωτερική συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Κώστας Αντώνιος, εξωτερικός συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Παπανικολάου Κωσταντίνος, εξωτερικός συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Ουζούνη Ειρήνη, εξωτερική συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Χαντζιάρας Απόστολος, εξωτερικός συνεργάτης ΠΜΣ

Δρ. Παναγιωτίδου Ελευθερία, εξωτερική συνεργάτης ΠΜΣ

Προσκεκλημένοι ομιλητές

  •  Δημοσθένης Μαμμωνάς, Δρ. Ευρωπαϊκού Δικαίου Παν/μίου Paris II, Υπεύθυνος Τύπου Μεταφορών & Τηλεπικοινωνιών στο Συμβούλιο της Ε.Ε. 
  • Απόστολος Καψάλης, Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
  • Δημήτρης Κατσορίδας, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
  • Χατζησταύρου Φιλίππα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ
  • Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας του ΕΚΠΑ