Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την επιλογή των φοιτητών.

Οι επιλεχθέντες φοιτητές πλέον των ωρών παρακολούθησης των διαλέξεων, θα πρέπει να βρίσκονται στους χώρους του Ιδρύματος (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κ.α.) και επιπλέον ώρες ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις ερευνητικές τους υποχρεώσεις.

Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.