Επικοινωνία

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Σχολή  Οικονομίας και Διοίκησης

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

e-mailseciee@af.ihu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2510 462200 – 462197

Διατελέσσαντες Διευθυντές Τηλέφωνο mail
Καρασαββόγλου Αναστάσιος 2510-462193 akarasa στο af.ihu.gr
Φλώρου Γιαννούλα 2510-462158 gflorou στο af.ihu.gr
Δελιάς Παύλος 2510-462368 pdelias στο af.ihu.gr