Επικοινωνία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Σχολή  Οικονομίας και Διοίκησης

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

e-mailseciee@teiemt.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2510 462200 – 462197

Διατελέσσαντες Διευθυντές Τηλέφωνο mail
Καρασσαβόγλου Αναστάσιος 2510-462193 akarasa@teikav.edu.gr
Φλώρου Γιαννούλα 2510-462158 gflorou@teiemt.gr
Δελιάς Παύλος 2510-462368 pdelias@teiemt.gr