Κινητικότητα φοιτητών

Οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του οποίου τους δίνεται η δυνατότητα να μεταβούν σε πανεπιστήμια άλλων χωρών προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ένα εξάμηνο. Οι όροι και προϋποθέσεις γνωστοποιούνται στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος αλλά και μέσω του Γραφείου Erasmus και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Επίσης, από το Τμήμα ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως υπεύθυνο για ζητήματα κινητικότητας των φοιτητών ενώ κάθε μέλος ΔΕΠ είναι υπεύθυνο να συνδράμει τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και αναγνώρισης των μαθημάτων και ECTS του κάθε μαθήματος του αλλοδαπού πανεπιστημίου, στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ και στην καταχώρισή τους στην ατομική ηλεκτρονική καρτέλα του κάθε φοιτητή που τηρείται και ενημερώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία αλλά και η ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών καλύπτει όλα τα χρονικά στάδια της κινητικότητας δηλ. πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό. 

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλα όσα αναφέρονται ειδικά στον Εσωτερικό Κανονισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. φ. 4889/6-11-2020).