Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική” σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή επιτυχία στην προσπάθεια που έχετε αναλάβει.

Ο Οδηγός Σπουδών παρουσιάζει τα μαθήματα και περιγράφει την οργάνωση του ΠΜΣ ΔΕΟ και τις υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα στους φοιτητές του. Σας παρέχει πληροφορίες για την επιλογή των μαθημάτων, για τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του ΠΜΣ, για τους διδάσκοντες, για την Ιστοσελίδα, για τις εκδηλώσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ και για άλλα ενδιαφέροντα για τον φοιτητή ζητήματα.

Η φύση και το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνουν στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΟ καθώς και για τα εφόδια που πρέπει να έχει για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Ο Οδηγός παρουσιάζει αναλυτικά τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος. Επίσης, ο Οδηγός Σπουδών δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Κάθε Οδηγός Σπουδών είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών, αλλά και της πολύτιμης βοήθειας που προσφέρει το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας.