Ανακοινώσεις

Ειδικές Διαλέξεις

Στα πλαίσια του ερευνητικού χαρακτήρα του ΠΜΣ, προβλέπεται η διοργάνωση ειδικών διαλέξεων. Για το τρέχον εξάμηνο αναμένονται δύο ειδικές διαλέξεις με θέματα: Ισορροπία οικονομικής ισχύος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (2007-2015)- Πού εντοπίζονται οι βασικές μεταβολές ισχύος στην Read More …

Προκήρυξη 2021-2022

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ότι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.  Τα Read More …

Προκήρυξη 2020-21

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2020 έως και Read More …

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

Το ΠΜΣ ακολουθώντας τις επιταγές του Τμήματος, της Κοσμητείας, της Συγκλήτου, και του Υπουργείου έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή όλων των διαλέξεων των τρέχοντων μαθημάτων αλλά και των λοιπών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (πχ. παρουσιάσεις εργασιών) με εξ’ αποστάσεως εργαλεία. Οι φοιτητές Read More …

Προκήρυξη 2019-20

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο ‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως και Read More …